En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Söndrums scoutkår har 108 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 6 avdelningar fördelade på Familjescouter, Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Utmanare och Rover

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla.

Kåren har en vald styrelse. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.