Vi har ledarmöten ett par gånger varje termin för att öka sammanhållningen mellan avdelningarna och utbyta tankar, funderingar och erfarenheter. Vi lyfter även eventuella problem som finns på avdelningarna eller i kåren i övrigt. Ungefär varannan gång har vi ledarmötet i samband med ett styrelsemöte för att kunna lyfta tankar till styrelsen

Nästa ledarmöte:?? Svanhallastugan