Våra märken

Vi har ett gemensamt märkessystem för Scouterna med kategorierna: tillhöra, deltagande, intresse och bevis. Efter ett genomfört projekt, en viss termin eller när scouterna har lärt sig något tillsammans fungerar ett märke eller någon annan symbol som ett minne. På det sättet är märket eller symbolen mycket mer än själva tygbiten.

Här är en bild som visar vart märkena ska vara placerade: