Kårstyrelsen utses av kårens medlemmar på kårstämman som hålls varje år.

[personlista avdelning=”karstyrelse”]