Information angående Corona (covid-19)

12 mars, 2020 av Birger Björkman

Till Scoutkårer i Hallands scoutdistrikt från Hallands Scoutdistrikt

Information angående coronaviruset Covid-19
Eftersom det kommit en del frågor kommer här information kring hur scouterna centralt samt Hallands scoutdistrikt hanterar coronaviruset Covid-19.
Vi (scouterna centralt och Hallands scoutdistrikt) följer utvecklingen noga via Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Vi uppmanar scoutkårer att också göra det, vid till exempel möten och läger.

Dessa råd inkluderar bland annat att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med sjuka människor samt att stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

Enligt Folkhälsomyndigheten uppmanas alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

För närvarande ser vi ingen anledning att ställa in scoutarrangemang eller liknande.

Detta då Folkhälsomyndigheten just nu endast begränsat sammankomster och arrangemang med fler än 500 personer.
Ska du resa utomlands i scoutsammanhang uppmanar vi till att följa Utrikesdepartementets (UD:s) reserekommendationer.

Eftersom Folkhälsomyndighetens råd kan komma att förändras, kan det även bli så att vårt agerande kan komma att ändras.
Scouterna centralt uppdaterar informationen på Scoutnytt om något skulle komma att ändras: http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/